Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Yerinden Edilmiş Genç ve Yetişkin Mülteci Erkekler Raporu

Yerinden Edilmiş Genç ve Yetişkin Mülteci Erkekler Raporu

Yerinden Edilmiş Genç ve Yetişkin Mülteci Erkekler Raporu

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle 13 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Evlerinden ayrılan Suriyeliler kara ve deniz yolunu kullanarak Türkiye, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmeye başlamıştır. Göç süreci uzun ve yorucu, kimi zaman ölümcül bir hal almaktadır. Yerinden edilmiş ve hareket halinde olan kitleler pek çok risk ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskler; kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, LGBTİ bireyler, refakatsiz çocuk ve gençler gibi dezavantajlı gruplar başta olmak üzere yetişkin erkekler de dahil toplumun her kesimini etkilemektedir.

Dünya genelinde yoksulluk ile mücadele eden insani yardım örgütü CARE ve toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklerin karşılaştıkları sorunları inceleyen sivil toplum kuruluşu PROMUNDO tarafından,  2017 yılında Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan’daki verilerden yararlanılarak “Yerinden Edilmiş Genç ve Yetişkin Erkekler” raporu yayınlandı. Raporda mülteci krizinin ortasında kalan 13-17 yaş arası genç erkek mülteciler ile yalnız yaşayan yetişkin erkek mültecilerin göç sürecinde ve toplumsal cinsiyet bağlamında yaşadıkları zorluklar ve riskler ile ilgili değerlendirmeler yer almaktadır. Raporda ayrıca mültecilerle çalışan tüm paydaşlara sorunların çözümüne yönelik öneriler ayrı ayrı sıralanmaktadır.

Rapora göre; toplumsal cinsiyet bağlamında politikalar üretilirken varsayımlara göre hareket etmek mülteci erkeklerin ihtiyaç duyduğu destek mekanizmalarına erişimini zorlaştırmaktadır. Özellikle genç mülteciler ve yalnız yaşayan yetişkin erkekler için bu durum çok çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Bu varsayımların başında “Erkekler sorunlarla baş edebilir” inanışı gelmektedir. Fon veren kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve hükümet yetkilileri erkekler bir şekilde baş edebilir düşüncesiyle proje ve uygulamaların merkezine kadın ve çocukları almakta özellikle yalnız genç ve yetişkin erkekler öncelik sıralamasında kendilerine yer bulamamaktadır. Ancak yayınlanan bu rapora göre  13-17 yaş aralığındaki genç erkek mülteciler ve yalnız yetişkin erkekler için gerekli desteğe ulaşamama durumunda depresyon, yasa dışı işlere yönelme, fuhuş, madde bağımlılığı gibi riskler artmaktadır.

Raporun dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise genç erkek mültecilerin bakım ve barınma sorunudur. Suriye’den gelen mülteci grubunun kültürel normları gereği birbiriyle akraba olmayan kadın ve erkeklerin aynı ortamda kalması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 17 yaşındaki refakatsiz bir genç kamplarda yalnız, diğer erkeklerle birlikte kalmaktadır. Bu durumda kendisinden yaşça büyük erkeklerin fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 18 yaşından küçük olanlar koruma altına alınmakta ya da ıslahevlerinde geçici olarak bakılmaktadır. Ancak çocuklar yatılı ve hareket alanlarını kısıtlayan bu merkezlere gitmek yerine yaşlarını büyük göstermektedirler. Bu durum da refakatsiz genç erkekleri tehlikelere karşı daha da açık hale getirmektedir.

Rapor, yerinden edilmiş 13-17 yaş arası genç mülteci erkekler ve yetişkin mülteci erkeklerin işsizlik, kayıt dışı çalışma, çocuk işçiliği, fuhuş, potansiyel suçlu olarak algılanmaları ve muamele görmeleri sorunlarına yönelik çok çeşitli analizler içermektedir. Raporun orijinal haline ve çevirisine Hayat Sende Derneği web sitesinden erişebilirsiniz.

Rumeysa BOZDEMİR

 

Rumeysa Bozdemir, Hayat Sende Derneği’nde Savunuculuk ve Politika Belgesi Oluşturma Birimi koordinatörlüğünü gönüllü olarak yürütmektedir. Sosyal hizmet uzmanı olan Rumeysa Bozdemir, Savunuculuk biriminde devlet korumasındaki çocuklar ve korumadan ayrılan bireyler başta olmak tüm çocuk ve gençlerin hayata eşit ve adil şartlarda atılmasını sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.

 

Raporun çevirisi; Hüseyin Yalım, Pınar Çömlekçi, Hasan Yılmaz, Kubilayhan Doğukan, İpek Altan, Hasan Özuğurlu tarafından yapılmıştıır. Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Siz de Hayat Sende’ye bağışta bulunun, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına umut olun. Bağışlarınız için tıklayın.

 

KAYNAKÇA

 

https://www.care.org

 

https://promundoglobal.org/about/

 

https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL_CARE-Promundo_Men-and-boys-in-displacement_2017-1.pdf

 

https://www.aydinlik.com.tr/suriyeliler-en-cok-hangi-ulkelere-goc-etti-dunya-ocak-2018

 

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: