Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

İngiltere Çalışma Ziyaretimizden Yansıyanlar -1-

İngiltere Çalışma Ziyaretimizden Yansıyanlar -1-

İngiltere Çalışma Ziyaretimizden Yansıyanlar -1-

Hayat Sende Derneği’nin Sivil Düşün Ağ Oluşturma ve Uluslararası Hareketlilik desteği kapsamında 18-23 Mart 2019 tarihinde İngiltere’de gerçekleştirdiği STK ziyaretlerinden çıktıları blog yazılarımız üzerinden sizlerle paylaşacağız. İlk olarak, Hayat Sende Derneği ile Family Action toplantısından yansıyanlar sizlerle.

Toplantıya Hayat Sende adına Sultana Erbaş Sadaka ve Ahmet Yasin Gürsoy katılım gösterirken, Family Action adına Friendship Works çalışması altında koruma deneyimi olan gençlerle mentorluk uygulamasını koordine eden Neil Nute katılım göstermiştir.

Family Action, 150 yıllık geçmişi olan, 151 farklı hizmeti ülke çapında aile ve çocuklara ulaştırmak için 800 personel ile faaliyet gösteren köklü bir sivil toplum kuruluşu. Family Action’ın amacı sosyal içerme kapsamında dezavantajlı çocukları, bireyleri ve aileleri  ulusal çerçevede desteklemek. Bir yılda, ülkenin dört bir tarafından 45,000 aileye farklı hizmetlerle erişilmektedir. Bu hizmetler, erken çocukluk dönemi, çocuk ve aileler, yetişkin ruh sağlığı ve refahının yanı sıra sağlanan küçük hibelerdir.

Sağladıkları hizmetlerden “Çocuk ve Aileler” başlığının altında Friendship Works adıyla bir mentorluk çalışması yapılmakta. Friendship Works, 1977 yılında hayata geçmiş ve mentorluk çalışmasını 5-18 yaş aralığında farklı dezavantaj gruplarından çocuklarla ailenin rızasıyla yürütmektedirler. Bu çocuklar, hayatlarının bir döneminde travmatik bir deneyim yaşamış olanlardır. Öte yandan burada travma kavramı oldukça geniş bir anlamda kullanılmıştır. Genç yaşta ailenin yetişkin veya çocuk olan bireyine bakma görevi üstlenmiş, ebeveynlerin ruh sağlığı yada alkol, madde bağımlılığı problemi yaşaması, aile içi şiddet de travmatik deneyimler olarak kabul edilmektedir.

2014 yılında hükümetin mali desteği ile hayata geçirilen çalışmada ise, kurum bakımı deneyimi olan çocuklar ile çocuk koruma sistemi içerisinde yer almayan gönüllüler bir araya getirilmektedir. Gönüllü, ayda 3  hafta sonunu çocuk ile geçirmekte ve bu ilişkinin en az 3 yıl sürdürülmesi beklenmektedir. Görüşme ortalamalarının çoğu zaman beklenenden daha uzun sürdüğü, ortalamanın 4,5 yıl olduğu belirtilmektedir. İlişkinin çocuğun yönettiği, yönlendirdiği bir yapıda olduğunun altı çizilmektedir. Çocuk ve yetişkin gönüllü birlikte sosyal aktiviteler gerçekleştirmekte, oldukça serbest bir program çerçevesinde sağlıklı bir bağ ve iletişim kurulumu üzerine yoğunlaşmaktadırlar.

Çocukların bir çocuğunun yetişkinler ile olumsuz deneyimleri bulunmakta, bunun aşılması adına sağlıklı, kontrollü, izlenen ve desteklenen devamlı bir ilişki ile çocukların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllar uygulanan “Big Brothers Big Sisters” mentorluk programından esinlenmiş, bağlanma teorisi kapsamında şekillendirilmiştir.

Mentorluk ilişkisinin ortalama 4,5 yıl sürmesi büyük oranda başarılı eşleştirme ile alakalandırılmıştır. Uygun mentorların seçilmesi bunun için çok kritik bir öneme sahiptir. Ayda bir program tanıtım toplantıları gerçekleştirilmekte, devamında iki vaka yöneticisi 2-3 saatlik görüşmeler gerçekleştirmektedir. Görüşmesi olumlu geçen adaylar, 2 günlük interaktif bir eğitime tabi tutulur ve eğitimler maksimum 8-12 kişilik kurgulanmakta, her 2 ayda bir yeni adaylarla gerçekleştirilmektedir. Eğitimin ardından vaka yöneticileri ev ziyareti gerçekleştirmekte, gönüllünün çalışmakta zorlanmayacağı yaş, cinsiyette ve profildeki çocuk için birlikte karar alınmaktadır. Ev ziyareti olumlu sonuçlanmış ve devamında mentorun çocuk seçimi konusunda görüşü alınmış ise mentor adayından adli sicil kaydı ve 3 referans kişinin bilgileri talep edilmektedir. Bu uzun ve çok aşamalı süreç içerisinde başvuranların %25’inin reddedildiği paylaşılmıştır. Eşleşmelerin ardından haftalık olarak vaka yöneticisi, mentor ile telefonda görüşerek geri bildirimde bulunur, ayrıca 3 ayda 1 ise yüz yüze vaka yöneticisi, çocuk ve mentorun katılımıyla süreç değerlendirilir. Süreç içerisinde biten eşleşmeler de olmaktadır. Bunların %80’i çocuk/menti devam etmek istemediği için sonlanmıştır. Eğer katılımcı çocuk istekli fakat farklı sebeplerden mentor devam edemiyorsa çocuk yeni bir mentor ile eşleştirilebilmektedir. Yıllık ortalama 115 çocuğun bire bir eşleşmesi takip edilmektedir. Bu miktarda bir sayının yönetilmesi adına programda 4 adet tam zamanlı ve 4 yarı zamanlı vaka yöneticisi bulunmaktadır. Aynı zamanda bir hizmet yöneticisi ve bir insan kaynağı yöneticisi bulunmaktadır. Sürecin değerlendirilmesi için kullanılan araçlar da bulunmakta bunlar ile çocuk ve gençlerin iyi olma halleri konusunda programın katkısı ölçülmektedir.

Friendship Works’un yanı sıra Safe Haven programı çerçevesinde, koruma deneyimi olan, bakım personeliyle ve/veya koruyucu aile yerleştirmelerinde devamlılık sağlanamamış, ikincil başka dezavantaj durumları da bulunan gençlerle deneyimli, uzman mentorlar eşliğinde 9 aydan 12’a kadar birlikte çalışılmaktadır. Paralelinde, biyolojik aileler ve bakım elemanlarına da destek sağlanmaktadır. Süreç böylece bütüncül ele alınmaktadır. Genç güçlendirilirken çevresine de gerekli bilgilendirme yapılmakta, ihtiyaç halinde destek verilmekte ve müdahaleler yapılmaktadır. Mentorun gencin güvendiği, dürüst, saygıya değer, ulaşılabilir ve en önemlisi yetkin olması beklenmektedir. Diğer çalışmadan farklı olarak, mentor kriz durumlarında destek sağlamakta, gencin ihtiyacı olduğu durumda kılavuzluk etmektedir. Gençlerin üzerindeki pozitif etkinin yanı sıra, Safe Haven’ın etkisi mali anlamda da hesaplanmıştır. Safe Haven’a yapılacak 1 £ desteğin topluma kazandırdığı 1.94 £ olduğu belirtilmiştir.    

Koruma deneyimi olan gençlerle ilgili elde olan Birleşik Krallık ulusal verileri de paylaşılmıştır. Bunlara göre 19-21 yaş aralığındaki koruma deneyimi olan gençlerin %40’nın (NEET) eğitim, iş veya bir kursta yer almadığı bu rakamın toplumun genelindeki ortalamasının %14 olduğu belirtilmektedir. Son 10 yılda, korumadan ayrılan genç sayısı %40 artmıştır. Koruma deneyimi olan kadınların yaklaşık %22’si adölesan ebeveyn olurken, Birleşik Krallık’ta evsizlerin %25’inin devlet korumasında bir dönem bulunduğu belirtilmiştir. Bunlar gibi olumsuzlukların üstesinden gelmek için bütüncül bir çerçevede bir çok ümit verici çalışmanın bir yandan yapıldığını görmek her birimizi umutlandırırken, Hayat Sende olarak 2017 yılından bu yana uygulamakta olduğumuz Geleceğe Koşanlar Gelişimsel Mentorluk çalışması ile benzerlikler taşıyan Friendship Works ile tanışmak bizler için eşsiz bir fırsat oldu. Destekleriniz ile devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit ve güçlü atıldığı bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz!

 

Sultan Erbaş Sadaka

Sultan Erbaş Sadaka, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatına yenilikçi çözümler getirmek ve her çocuğun sevgi dolu ailelerde hayata güçlü ve eşit bir şekilde atılması için çalışmalar gerçekleştiren, Hayat Sende Derneği’nde Ağlar ve Platformlar Koordinatörü olarak çalışmaktadır. ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Sultan Erbaş Sadaka, aynı üniversitede halen yüksek lisans yapmaktadır. Ana ilgili alanı farklı ülke ve kültürlerdeki çocuk koruma sistemlerinin araştırılması olup, sık sık bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmaktadır. Ayrıca 2017 yılından bu yana, Geleceğe Koşanlar Gelişimsel Mentorluk Projesi’nde Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, devlet korumasında yetişmiş bir grup idealist genç tarafından 2007 yılında Ankara’da kuruldu. Hedef kitlesi, devlet koruması altındaki çocuk ve gençler ile kurum bakımından çıkanlar olan derneğin temel stratejileri; koruma altındaki çocuk ve gençlerin, hayata eşit ve güçlü adımlarla atılmaları için insan kaynakları değerlerini yükseltmek, bu çocuk ve gençlere ilişkin medya ve toplumdaki olumsuz ayrımcı söylemle mücadele etmek, lobicilik ve savunu faaliyetleriyle bu çocuk ve gençlerin haklarını savunmak.2018 Aralık verilerine göre, Türkiye’de 20.682 çocuk ve genç, devlet koruması altında yaşıyor. Bunların 14.214’ü kurum bakımındayken, 6.468’i koruyucu aile hizmet modelinden yararlanıyor.

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: