Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

GÖÇMENLERE DEĞİL YUVALARA SIFIR TOLERANS

GÖÇMENLERE DEĞİL YUVALARA SIFIR TOLERANS

GÖÇMENLERE DEĞİL YUVALARA SIFIR TOLERANS

Dünya nüfusunun %3,2’si yaklaşık 244 Milyon kişi mülteci ya da göçmen konumundadır. Dünyada sığınmacıların %46’sı, vatansızların %54’ü , ülke içinde yerinden edilenlerin %47’si, kamplarda yaşayanların %56’sı ÇOCUK’tur. Bu da göstermektedir ki bu dezavantajlı grupların yarısını çocuklar oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu gruplar adına alınan her türlü karar önce çocukları etkilemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’ne uzun yıllardır yapılan göçleri durdurmak amacıyla, sıfır tolerans politikası uygulanmaya başlanmış ve ülkeye yasadışı yollardan girenler suçlu kabul edilerek tutuklanmış, çocukları ise anne ve babalarıyla birlikte tutuklanamayacakları için ailelerden ayrılarak kamp ya da yurtlara gönderilmiştir. ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 5 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 2 bin 342 çocuk ailelerinden bu şekilde ayrılmıştır. Medyada yer alan haberlere göre ise toplamda ailelerin yanından ayrılan çocukların sayısı 11 bin 500’dür.

Çocuklarla ilgili kararlar için BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi temel alınmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 1995 yılında sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen anlaşmayı ülke senatosunda kabul etmemiş ve bu nedenle anlaşmaya taraf devlet konumunda değildir. Yine de Birleşmiş Milletler’e üye olması ve anlaşmayı imzalamış olması sebebiyle anlaşmadaki maddeler doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre bu anlaşmaya taraf her devlet ülkesinde bulunan çocukların buna yasa dışı yollarla ülkede bulunanlar da dahil hiçbir şekilde ayrıma tabi tutulamayacağını kabul etmiştir.  Ayrıca çocuğun anne-babasının yaptığı davranışlardan sorumlu tutulamayacağını ve bu nedenle cezalandırılamayacağını da kabul etmiştir. Sözleşmenin 3. ve 20. maddesinde ise çocuk adına alınan her kararda çocuğun yararının gözetileceği ve çocuğun bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca alınan ulusal kararlar doğrultusunda en uygun bakım ve korunmasının sağlanacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin 8. maddesinde çocuğun aile bağlarının devamının sağlanmasını da içine alan  kimliğini oluşturan etmenlere yasa dışı müdahalelerde bulunulamayacağı belirtilmiştir.

Çocukların ailelerinden bir cezalandırma aracı olarak ayrılmasını kınamakla birlikte ailelerinden ayrılan çocukların özel ihtiyaçları, psiko-sosyal durumları göz ardı edilerek toplu bakım merkezlerine yerleştirilmesini ve bakımlarının burada sağlanmasını da çocuğun yararı açısından kabul etmemiz mümkün değildir. Çocukların tel örgülerle çevrilmiş bir alanda tutulduğunu gösteren resimler, göçmen çocuklara yaşadıkları travmayı bastırmak için düzenli olarak ve zorla psikoterapik ilaçlar verildiğine ve çocukların yerleştirilmesi için askeri üslerde 20 bin yatak hazırlanmasına  ilişkin haberler medyaya yansımıştır. Merkezlere yerleştirilen çocukların haftalarca bazen aylarca bu yerlerde insan onur ve değerine yakışmayan, ihmal ve istismara son derece açık şartlar altında kaldığı da medyada yer almış ve çocukların ailelerine döndürülmesi ya da başka bir aile yanına yerleştirilmesi ile ilgili olarak net bir karar olmadığı belirtilmiştir.

Hayat Sende Derneği her çocuğun mülteci, göçmen, vatansız, sığınmacı gibi etiketlemelerden uzak olarak sadece çocuk olduğunu kabul ediyor; din, dil, ırk ayrımı yapmadan her çocuğun bakımının öncelikle biyolojik ailesinin yanında sağlanması ancak bunun çocuğun aleyhine olduğu durumlarda ise alternatif aile-temelli bakım modellerinden yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Kilometrelerce uzakta, aile sevgisi ve merhametinden yoksun bırakılan bu çocuklar başta olmak üzere her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyümesini temenni ediyoruz.

Rumeysa Bozdemir

Siz de Hayat Sende’ye bağışta bulunun, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına umut olun. Bağış yapmak için tıklayın.

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: