Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Büyüme Çağındaki İki Çocuğun Beyin Taramalarının Öyküsü: Birisi İstismarın Korkunç Etkilerini Diğeri İse Sevginin Yaratabileceği Farklılığı Ortaya Koyuyor

Büyüme Çağındaki İki Çocuğun Beyin Taramalarının Öyküsü: Birisi İstismarın Korkunç Etkilerini Diğeri İse Sevginin Yaratabileceği Farklılığı Ortaya Koyuyor

Büyüme Çağındaki İki Çocuğun Beyin Taramalarının Öyküsü: Birisi İstismarın Korkunç Etkilerini Diğeri İse Sevginin Yaratabileceği Farklılığı Ortaya Koyuyor

Büyüme çağındaki iki çocuğun beyin taramalarının öyküsü: Birisi istismarın korkunç etkilerini diğeri ise sevginin yaratabileceği farklılığı ortaya koyuyor-peki hangi taramanın hangi çocuğa ait olduğunu anlayabilir misiniz?

° Bu taramalar yürüme çağında olan iki yaşıt çocuğun beyinlerine ait ama birisi diğerine nazaran daha büyük.

° Beyinlerden biri iyi yetiştirilmiş üç yaşında sağlıklı bir çocuğa ait.

° Küçük olan beyin ise büyük ölçüde ihmal edilmiş bir çocuğa ait.

° Bu taramalar Texas Çocuk Hastanesi'nden Profesör Bruce Perry tarafından paylaşılmıştır.

 

Bu röntgenler üç yaşındaki iki ayrı çocuğun beyinlerini gösteriyor, ancak biri diğerinden çok daha büyük.

Soldaki görüntü, sevgi dolu bir ortamda yetiştirilmiş bir çocuğa ait; sağdaki ise oldukça yüksek miktarda duygusal travma yaşamış ve ihmal edilmiş bir diğer çocuğa ait.

Resimler, çocuklukta görülen şiddetin ve ihmalin çocukların beyin yapısında ne denli etkileri olabileceğini can alıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu resimler Texas Çocuk Hastanesi’nde görevli baş psikiyatr Profesör Bruce Perry tarafından bizimle paylaşılmıştır.

 

Profesör Bruce Perry’nin bizimle paylaştığı görüntüler çocuklukta maruz kalınan şiddetin ve ihmalin beynin yapısına nasıl etki edebileceğini gösteriyor.

Yetersiz Beslenme de Bir Beynin Bir Başka Beyinden Daha Küçük Olmasına Yol Açabilir

Profesör Bruce Perry ihmal edilen çocuğun yaşam koşullarından pek bahsetmese de, yetersiz beslenmenin bir sürü etken arasında belirleyici bir rol oynadığını söylüyor.

Perry, ayrıca "Ağır duyusal yoksunluk" kavramıyla ne demek istediğini biraz daha açarak çocuğun normalde temas içinde olması gereken işitme, koklama ve dokunma gibi duyulardan mahrum bırakıldığını söylüyor.

Sağdaki taramada görülen çocuk "Ağır duyusal yoksunluk" çekiyor ve bunun bir sonucu olarak beyin çok daha küçük ve çok daha bulanık bir yapıya sahip.

Bu çocuğun işitme, koklama ve dokunma duyularını hiç tecrübe etmediği ve dolayısıyla ciddi bir çocuk istismarına maruz kaldığına inanılıyor.

Profesör, "Bu fotoğraflar bize ihmal edilmenin gelişmekte olan bir beyindeki olumsuz etkisini gösteriyor. Soldaki CT taramasında kafası ortalama büyüklükte olan sağlıklı 3 yaşındaki bir çocuğun görüntüsü var. Sağdaki taramada ise 'ağır duyusal yoksunluk' çeken 3 yaındaki bir çocuğun görüntüsü bulunmakta. Bu çocuğun beyni ortalamaya göre kayda değer oranda daha küçük ve beyninde genişlemiş karıncıklar ve kortikal atrofisi var." diyor.

NSPCC'ye göre 2016'da Birleşik Krallık'ta 58.000’den fazla çocuğun istismardan korunması gerektiği belirlenmişti. ABD'deki çocuk istismarı raporlarında yaklaşık 7,2 milyon çocuğun istismara uğradığı belirtilmiştir.

Gelişme Gerilikleri

Beynin aldığı bu tür yapısal hasarlar çocuğun gelişme gerilikleri ve hafıza problemleri yaşamasına neden olur.

Kortikal atrofi, Alzheimer hastası olan yaşlı insanlarda bozulmalar ilerledikçe daha sık görülmektedir.

Bazı fiziksel istismar vakalarının çocuk beyninde kalıcı komplikasyonlara, hatta ölüme yol açan ani yapısal hasara neden olduğu bilinmektedir.

İstismar edilmek bir çocuğun ruhsal sağlığı ve gelişimine ciddi manada zarar verebilir.

Örneğin Sarsılmış Bebek Sendromu Ulusal Merkezi’ne göre bir çocuğu sarsmak beyin dokusunu mahvedebilir yahut kan damarlarını yırtabilir. Bu da nöbetlere, bilinç kaybına ve hatta ölüme neden olabilir.

Uzun vadede, bir çocuğu sarsmak hassas beyne zarar verebilir, böylece çocuk hem çeşitli duyu bozuklukları hem de bilişsel bozukluk, öğrenme ve davranış bozuklukları geliştirir.

Erken yaşlarda istismar edilmek, çocuğun duygusal gelişiminde kalıcı etkilere sahip olabilir.

Dr.Perry duygusal olarak ihmal edilmiş çocukların sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabileceğini öne sürüyor. Bu durum onlarda ileride bağlanma bozukluğu görülmesine sebep olabilir; başkalarına fazla bağımlı hale gelebilir veya insanlarla yakınlaşmakta zorluk çekebilirler.

Erken yaşta istismara maruz kalmanın, çocukların duygusal gelişiminde uzun süreli etkileri olabilir. Dr. Perry, duygusal ihmale uğramış çocukların sağlıklı ilişkiler kurmada zorlanabileceğini ifade ediyor.

Bu çocuklarda, bağlanma bozukluğu görülebilir; böylesi bir durumda başkalarına fazla bağımlı bir hale gelebilir ya da insanlarla yakınlaşmakta zorlanabilirler.

İhmal Edilmiş Beyinler İki Kat Yavaş Büyüyor

Daha önce yapılan bir araştırma, çocuğun yetiştirilmesinin beyin yapısını etkileyebileceğini göstermişti.

Geçen sene Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre ihmal edilmeyen gençlerin beyni, ihmal edilenlerin beyinlerinin 2 katı oranda gelişme gösteriyor.

Beyin taramalarının ortaya koyduğu üzere yetiştirme en fazla 6 yaş altındakilere fayda sağlıyor ve çocuk biraz büyüdüğünde anne daha ilgili hale gelse bile, çok küçükken ihmal edilenler aynı düzeye gelemiyor.

Bir grup, 127 çocuğu okula başladıkları zamandan ergenliklerine kadar analiz etti. Yetiştirme süreçlerini incelemek için anneler, çocukları yanlarındayken ve stresli bir görevi yerine getirirlerken videoya alındılar.

Washington Üniversitesi’nde bir çocuk psikiyatristi olan araştırmacı Joan Luby, “Bu çalışma, beynin anne desteğine daha çok tepki verdiği hassas bir dönemin olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

Çocukluk dönemindeki istismarı, yaşamın ilerleyen zamanlarındaki kalp hastalığı ve obezite ile ilişkilendiren başka çalışmalar da mevcut.

Profesör Perry’nin de yazısında açıkladığı üzere; “Sosyal ve duygusal işleyişi sağlayan sinirsel sistemlerin sağlıklı gelişimi bebeklik dönemindeki özenli, besleyici bakıma bağlıdır ve çocukluk çağı boyunca başka çocuklarla ve yetişkinlerle çeşitli ilişkilerin kurulmasına ve sürdürülmesine fayda sağlar”.

Babasını Kaybeden Romanyalı Bir Çocuğun Beyin Yapısındaki Farklılıklar

İçlerinde Oxford Üniversitesi’nin de bulunduğu beş İngiliz kurumundan akademisyenler 2010 yılında sorunlu gençlerin beyinlerini incelediler. Bu incelemelerin sonucunda bu gençlerin sinir sistemlerinin yeni yürüme çağlarında yaşadıkları istismar ya da ihmalden etkilendiğini buldular.

Üç yaşında olan iki çocuğun beyinleri bir örnekte karşılaştırıldı.


Bu görseller ihmalin beyin gelişimini nasıl etkilediğinin ileri örnekleridir.  

Bir Roman yetimhanesinden evlatlık alınan bir çocuk neredeyse hiç dile maruz kalmamış, iletişimde veya diğer herhangi bir sosyal etkileşimde en az seviyede bulunmuştu.

Bu çocuğun beyni diğer sağlıklı çocuğunkinden daha küçüktü ve ventrikülleri (merkezdeki boşlukları) genişletmiştir.

 

Bu çeviri Hayat Sende Derneği için Pınar Çömlekçi, Tuğçe Köse, Almira Torun, Melda Vardar, Recep Emir Gider, Hasan Özuğurlu, İlayda Buse Demirci, Hüseyin Yalım tarafından Hayat Sende Blog'una kazandırılmıştır.

Yazının orijinal linkline ulaşmak için tıklayınız.


Siz de Hayat Sende’ye bağışta bulunun, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına umut olun. Bağışlarınız için tıklayın.

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: