Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Yuvalardaki Projelerin Etik Kodu Nasıl Olmalı?

Yuvalardaki Projelerin Etik Kodu Nasıl Olmalı?

Yuvalardaki Projelerin Etik Kodu Nasıl Olmalı?
  1. Devlet korumasında kalan gençlere ilişkin proje ve faaliyet yapılırken acıma duygusundan uzak bir yaklaşım sergilenmelidir.

  2. Çocuk ve gençlere vicdana ve acıma duygusuna başvurarak yaklaşılmamalıdır. Çocukların hayatlarını sevgiyle, ilgiyle ve dokunarak onarmaya çalışılmalıdır.

  3. Projeler acıma duygusu merkeze alınırak yapılırsa geçici çözümler üretilmekte ve sorunların temeline inilememektedir. Çünkü, acıma duygusunun projenin veya faaliyetin itici gücü olması durumunda proje ve faaliyetler yüzeyde kalmakta ve toplumsal algıyı dönüştürecek adımlar atılamamaktadır. Acıma duygusunun yerine eleştirel yaklaşım ve kalıcı hedefler üretme çabası konulursa ise proje ve faaliyetler uzun vadeli kalıcı bir etki yaratmaktadır.

  4. Tüm proje ve faaliyetlerin nihai amacı ise bu çocukların gerek toplumsal ve ekonomik gerekse psikolojik sıkıntılar çekmeden temel yaşam becerilerini gelişmiş şekilde hayata entegrasyonlarını sağlamak olmalıdır.

  5. Proje ve faaliyetler önyargılı olmamayı merkeze almalıdır. Bu çocuk ve gençlerin geçmiş yaşantılarını ve mevcut koşullarını merak duygusundan uzak, yargılamadan ve özellikle önyargılı olmadan değerlendirmek yapılacak proje ya da faaliyetlerin ve bu çocuk ve gençlerle kurulacak etkili iletişimin temelidir.

  6. Çocuk ve gençlerin hayat hikâyelerini dinlemek ve öğrenmek konusunda aceleci olumamalı ve merak duygusuyla hareket edilmemelidir.

  7. Arzulanan değişim ve konulan hedefler kısa sürelerle sınırlandırılmamalıdır. Proje ve faaliyetlerde etkili diyalog kanalları geliştirilerek, anlaşabilmek için gerekirse alternatif yollar deneyerek, geçicilik hissi yaratmadan, ilişkilerimizin sınırlarını ve kurallarını belirterek, güven duygusunu zedelemeden, duygudaşlık kurarak, dinleyerek, anlamaya çalışarak, ortak noktalar bularak, öğütleyici olmadan, teşvik ederek, destekleyerek, bilgilendirerek, bağımlılık yaratmadan hareket edilmeye ve rol model olunmaya çalışılmalıdır.

  8. Sonuç itibariyle, hayatının bir döneminde yetiştirme yurdunda kalmış kişilerle gerçekleştirilen bir çalışmada önyargılardan, acıma ve merak duygusundan uzak durmak birçok açıdan kritik bir önem arz etmektedir.

  9. İşte Hayat Sende Derneği proje ve faaliyetlerini bu temel üzerinde şekillendirmekte ve diğer tüm paydaşları ve kamuoyunu bu şekilde davranmaya çağırmaktadır.

(Bu çalışma, Hayat Sende Derneği Danışma Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Bozok tarafından hazırlanan Nar Taneleri Sosyolojik Değerlendirme Raporundan tarafımca az biraz editlemeyle derlenmiştir. Tüm bilgi, çok değerli Nihan Hoca'nındır. Neden senin blogunda derseniz, beni takip eden 3 - 5 kişiye de doğru bilgi aktarılması amaçlanmıştır.)

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: