Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

YURT İNTİHARLARI SON BULSUN

YURT İNTİHARLARI SON BULSUN

YURT İNTİHARLARI SON BULSUN

YURT İNTİHARLARI SON BULSUN

Son dönemler değerli Abdulah Oskay'ın yurt intiharları son bulsun isimli çalışmasına bir kaç satır katkıda bulunmak istedim ve bu çalışmayı meslek elemanı olarak , sosyal hizmet ve aile danışmanlığı çerçevesinde ele almak istedim.Konu içerik açısından genişliğe sahip olduğu için , konu muhteviyatına ilişkin sınırlar çizmem , konunun anlaşılması açısıdan yararlı olacağını düşündüm.

Yetiştirme yurtlarından ayrılan bireylerin intihar nedenlerine ilişkin birtakım notlar oluşturdum,bunları sizinle paylaşmak istiyorum.

1- Yurttan ayrılma yaşının , bireyin sosyal yaşamı idame ettirmesi için çok erken olması.

2-Yurttan ayrılan bireyin sırf eve çıkması için detaylı bir inceleme yapmadan ev arkadaşları edinmesi.

3-Yurt ortamında hazıra alışan bireyin dışarıdaki ortama tam uyum sağlayamaması ve kısa zamanda bocalaması.

4-Yurtta yetişen bireyin, yurttan ayrılmasının hemen ardından iş sahibi olması ve bu memuriyetin kolaylıkla elde edilmesiyle bireyin kendine olan yatırımı tam yapmaması.Kişisel gelişim açısından kendini geliştirme ihtiyacı hissetmemesi.

5-Üniversite okuma, KPSS kazanma ve atanma zorluklarını yaşamayan bireyin halihazır şekilde eline geçen meslek ve imkanları yönetebilecek yetilerin kısmen zayıf olması.

6-Yurtlarda büyüyen bireylerin bir kişiye aşırı bağlanması ve diğer çalışan personelin sözünü asla dinlememesi sorununun yurttan ayrılmadan çözüme kavuşturulmaması ve bireyin meslek edindikten sonra yine aynı şekilde otoriteye olan uyumsuz tavırları.

7-Yurtta yetişen bireyin uçlarda olan duygulanımlarına bağlı sevinçlerini ve üzüntülerini aşırı yaşama eğilimi.

8-Güven olgusuna aşırı anlam yükleme ve güvendiği ,bağlandığı kişinin bireyi terk etmesi.

9-Duygusal ihtiyaçlarına cevap verme açısından yetiştirme yurtlarının yetersiz kalması ve bireyin kötü niyetli kişiler tarafından evlenme vaadiyle kandırılması .Sonrasında bireyin terk edilmesi.

10-Lüks ve rahat hayata özenen bireyin kazandığı maaşı yeterli bulmaması ve kumara, sanş oyunlarına aşırı tutkusu.

11-Maddi imkanların bireyi güçlü yapacağına olan inancı ve kredi çekilmesi, borç batağına sürüklenme.

12-Bireyin aile yaşantısına dair bir tramvanın meslek yaşantısında da vuku bulması.

13-Çalıştığı yerde de bireye "yurt çocuğu" olarak bakılması ve kimi zaman dışlanması.

14- Bireyin kendini sosyal yaşama adapte edememesi ve aile yaşamı sürdürememesi.

15-Yurt yaşantısından gelen kimi davranışları devam ettirmesine bağlı ötekileştirme (sosyal dışlanma) yaşaması. 

16-Yurt ortamında çalışanların sürekli olarak değişmesine bağlı kurallar değişmekte ve bireyin kurallara uyma davranışında da kopmaların yaşanması. 17-Dışarda onu bekleyen hayata dair hazırlıkların yapılmaması ve sosyal yaşamın sadece maddiyatla sağlanacağına bireyin inanması.

18-Yurtta yetişen bireyi anlamak isteyen insanların sayıca az olması.

19-Mesleki tecrübesine bakılmadan kimi zaman yapılan atamalar.Ve bireye verdiği "mesleki zarar".

20-Yurt ortamında yaşayan bireyin güçlü yanlarının kimi zaman keşfedilmediği, kimi zaman da bireyin rehberlik hizmetlerine olan olumsuz tutumları neticesiyle birey sorunlar yaşamaktadır.

Yaşanılan ve bir çırpıda akla gelen yukarı saydığım sorunlar nedeniyle birey sorunlar yaşamakta , sosyal ağların zayıf olması nedeniyle küçük sorunlar birikerek bireyi zayıf kılmakta, sorun çözme becerisi kısmen zayıf olan bireyin kendi içinde soruna çözüm bulamaması ve en kestirme yolun intihar olacağı düşüncesi bireyi ne yazık ki bu olumsuz düşüncenin esiri yapmaktadır.

Meslek elemanlarının yurt intiharlarına önlemesine yönelik mesleki eylem planı oluşturmasına imkan tanınmalı ve konu hakkında çalışmalara hız verilmelidir.

Türkiye genelinde bütün illerin katıldığı ve bölgesel sorunlarında ele alındığı çalıştaylar planlanmalı.Sorunu asıl yaşayan bireyler olan "yurt çocukları" nın da konuya dair önerileri gözardı edilmemelidir.

Abdullah Oskay'ın dediği gibi , Yurt intiharları son bulsun.

Son söz : Bu konu üzerinde daha detaylı çalışmlalar yapıp bilgi paylaşımına devam etmeyi düşünüyorum.

Yazan: Halil İbrahim AK
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: