Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Singapur'da Hayat Sende Dedik

Singapur'da Hayat Sende Dedik

Singapur'da Hayat Sende Dedik

Hayat Sende olarak uluslararası alandan çocuk alanındaki yenilikçi yaklaşımları ülkemize aktarmak ana hedefimiz. Bu amaçla birçok ağ ve platoformun içinde yer alarak farklı ülkelerdeki toplantılara katılıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Singapur’daydık. ABD merkezli 70 ülkede şubesi bulunan Ashoka Vakfı dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı ve biz de bu ağ tarafından destekleniyoruz. Ashoka, dünya çapından “Toplum İçin Yenilikçiler” sloganıyla içinde bulunduğu insan, toplum ve gezegen için fark yaratan kişileri bulup farklı programlarıyla desteklemektedir.

Ashoka Ağı tarafından desteklenen ve gençlere yönelik yenilikçi çalışmalar yapan dünyanın farklı ülkelerinden Ashoka Fellowları 10–13 Kasım 2016 tarihinde Singapur’da Ashoka Globalizer progamında biraraya geldik. Söz konusu programa girilmesi için öncelikle Globalizer programı yetkilileriyle kapsamlı mülakatlar gerçekleştirdik. Programın amacı gençlik alanında çalışan Ashoka Fellowlarının sosyal etkilerini artırmak ve küresel alanda etkili network (tanış-danış) ağlarına ulaşmak, iş dünyası ve sosyal sektörden farklı kurumlarla biraraya getirmek ve vizyon transferini sağlamak.

Globalizer Programı dünya çapından sosyal yenilikçileri buluşturuyor.

12 haftalık bir program şeklinde gerçekleşen Globalizer Programında ilk olarak ülkemizden ve uluslararası alandan mentor ve uzmanlarla Hayat Sende’nin tarihçesi, stratejileri, vizyon ve misyonu kapsamlıca ele alındı. Ülkemizden McKinsey Danışmanlık ve Enso Coaching ’ Hayat Sende’nin mentorlarıydı. Mentorlarla yüz yüze ve online toplantılar gerçekleştirildi ve Globalizer Sunu Şeması çerçevesinde Hayat Sende’nin yeniden yapılanması kapsamlıca tartışıldı. Ashoka Globalizer Singapur programı Singapur Management University, bu üniversiteye bağlı Lien Center for Social Innovation, Fossil Foundation ve Ashoka işbirliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk gününde Singapur Management University’de 370 katılımcının olduğu bir panel düzenlendi. Panelde Ashoka Fellowları, iş dünyası liderleri ve sosyal sektör liderlerinden konuşmalar gerçekleştirildi. İlk günün öğleden sonrasında ise, katılımcılar Ashoka Fellowlarının tümünün olduğu gruplara dağılmış ve bu gruplarla sunum ve soru-cevap uygulaması gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde Ashoka Fellowları, Strategic Thought Partners adı verilen iş dünyası ve sosyal sektörden kişilerle biraraya gelmiştir. Strategic Thought Partners’larla 20’şer dakikalık Hayat Sende’nin stratejileri, çözmek istediği sorunlar ele alındı. Bu çerçevede, özellikle Hayat Sende’nin dokümantasyon kapsamında ilerleme kaydetmesi, iş dünyasına konuşabilir şekilde kaliteli tasarım ve net ifadeler içeren, SOP — Standart Operating Procedures denilen sınırları belli, SMART göstergelere dayalı, etki analizi ölçülmüş projeler ve tasarımlarla iş dünyasıyla irtibata geçilmesinin yerinde olacağı ifade edildi. STP’lerden ayrıca Katar Vakfı gibi çocuk alanında çalışan vakıflarla temasa geçilmesinin, Hayat Sende’nin İslam dünyasında koruyucu aileliği yaygınlaşmasında öncü rolü kapsamında etkili olacağı ifade edildi.

Singapur’daki sosyal girişimcilik ekosistemi müthişti.

Etkinliğin son gününde Ashoka Fellowları gruplara bölünmüş, moderatörler nezdinde karşılaştıkları en büyük zorluklar, bunlara getirdikleri yenilikçi yaklaşımlar, diğer fellowların karşılaştığı zorluklar gibi konuları kapsamlıca değerlendirildi.

Söz konusu toplantıların Hayat Sende için önemi gençlik alanında dünyanın farklı yerlerinden Ashoka Fellowlarının bambaşka kültürlerdeki zorlukları ve çözüm önerilerini kavramasına yardımcı olması oldu. Bu çerçevede, özellikle spor aracılığıyla sosyal içerme çalışmalarının SMART göstergeler ve sosyal etki ölçümü bağlamında yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Hayat Sende gibi Bangladeş’te gençlere eğitimler veren Banghladesh Young Leaders Company gibi şirketler bulunmaktadır. Hayat Sende’nin diğer sosyal girişimlerden farkı ise, hem eğitim, mentorluk ve kamp gibi çalışmalar yapması, hem de çocuk koruma alanında makro sosyal hizmet politikaları tasarlamaya çalışması. Hayat Sende, yuvaların kapatılması, aile temelli hizmetlerin yaygınlaşması bağlamında İslam dünyasında öncü sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak, dünyaya özgün bir model sunulmasına katkı sağlayabilecek. Bu alana dokümantasyon yapılması, sosyal etki ölçümü, kaynak geliştirmesi gibi konular oldukça meşakkatli, veri işlemeye dayalı, Standard Operating Procedures-SOP geliştirilmesi oldukça zor görünmektedir. Diğer kısımda da Hayat Sende’nin kapasite geliştirmesi kolay, kaynak bulması, ölçümü, görünürlüğü yüksektir.

Hayat Sende’nin bu iki temel stratejiden hangisine evrileceği, misyonunu ne yönde şekillendireceği Globalizer Programındaki tüm mentorluklara rağmen önündeki en önemli yol ayrımı gibi görünmektedir. Halen iki strateji dernek bünyesinde kol kola ilerlemekte olmasına rağmen, 3–5 yıl gibi orta vadede derneğin yol haritasının daha da netleşeceği düşünülmektedir. Söz konusu yol ayrımına ilişkin çok farklı kişilerle görüşülerek sürekli görüş alışverişinde bulunulması ve 2018 yılında oluşturulacak Stratejik Plan görüşmelerinde bu görüşlerin süzgeçten geçirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Daha da gelişerek, ilerleyerek çok daha güzel yerlere gelecek Hayat Sende. Umut olacak, düş olacak, sevgiyle dönüştürecek. Bilginin dönüştücü gücüyle ilerleyecek.

Tüm destekçilerimize ve bize inananlara selam olsun.

Onlar iyi ki var.


Hayat Sende’ye bağışta bulunmak için tıklayın.

www.fonzip.com/hayatsende/bagis

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: