Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Projelerden Korkmayın. Yaparsınız.

Projelerden Korkmayın. Yaparsınız.

Projelerden Korkmayın. Yaparsınız.

 

Ben Ayşe Şeyma Turgut. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans öğrencisiyim. Lisansımı da Sosyal Hizmet Bölümünde yaptım. Bu noktaya gelinceye kadar farklı kurumlarda stajlar gerçekleştirdim. Bu yıl stajıma sivil toplumda devam etmek istedim ve Hayat Sende Derneği’nde staja başladım.

 

Hayat Sende Derneği koruma altındaki çocukların hayatlarına yenilikçi çözümler getirmeye çalışıyor. Yeni modelleri uyarlayabilmek için de projeler önemli bir kaynak. Hemen herkesin dilinde bir projedir gidiyor ama benim için de işi kapsamlıca öğrenmek Hayat Sende’yi temsil etmek amacıyla gittiğim kısaca IPA olarak bilinen Avrupa Birliği Mali Yardım Fonları Toplantısında oldu.

Yalnızca bende kalmasın, herkes öğrensin diye deneyimlerimi yazmak ve sivil toplum alanında fark yaratmak isteyenlere ulaşmak için bu yazıyı kaleme aldım.

IPA’nın Temel Amacı Ne mi?

Katılım öncesi AB mali yardım aracının (Instrument for Pre-Accession-IPA) temel amacı; Türkiye’nin üyelik sürecini ve AB müktesebatına uyumunu destekleyecek projelerin finansmanlarının sağlanması, aday ülkenin AB’ye aday olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir.

IPA  Ne Zamandır Ülkemizde Uygulanıyor?

İlk olarak bu mali yardım fonu 2002-2006 döneminde uygulanmış,  bu dönemde Türkiye 1,3 Milyar Euro’luk hibe desteği almıştır. IPA kapsamında 2007-2013 yılları arasında bütçelenen toplam fon yaklaşık 11,5 Milyar Euro iken bu fon içinde Türkiye’ye 4,8 Milyar Euro’luk büyük bir pay ayrılmıştır.

IPA’nın İçinde Bulunduğumuz Dönemdeki Hedefleri Ne mi?

IPA’nın 2014-2020 dönemindeki hedefleri; siyasi reformlara destek verilmesi, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya destek verilmesi, bölgesel entegrasyon ve sınır ötesi iş birliğinin güçlendirilmesi.

“Dediklerin Çok Teknik. Gerçek Hayattaki Karşılığı Ne Bunların? mı diyorsunuz?” Tam şunlar:

Çocuklar İçin Adalet Projesi

Bu proje; hukukun üstünlüğü kapsamında çocukların haklarını korumak, çocuk adalet sistemine yönelik hizmet içi eğitimler geliştirmek ve uygulamak, suça sürüklenmiş çocukları Bireysel İyileştirme Sisteminden (BİSİS) yararlandırmak amacıyla planlanmış. Projeye 3 Milyon 750 Bin Euro’luk bütçe verilmiş.

Proje kapsamında çocuğun rahat ifade verebilmesi ve tedirgin olmaması amacıyla adliyelerde çocuk görüşme odaları oluşturulmuş, bu odalar çocukların yaşlarına uygun biçimde tasarlanmış. Çocuklarla uzmanlar görüşme yaparken görüşmenin izlenmesi amacıyla görüşmenin kamerayla izlendiği bir teknik oda oluşturulmuş.

Sosyal çalışmacılara, hakimlere ve diğer personele hizmet içi eğitim verilmiş, her meslek elemanı için farkındalık artırıcı el kitapları oluşturulmuş. Buna Sosyal Çalışmacı El Kitabını örnek verebiliriz. Hizmet içi eğitimlerle 880 kişiye eğitim verilmiş ve Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu düzenlenmiş.

Kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar BİSİS’ten kuruma girdikleri andan çıktıkları ana kadar yararlandırılmış, bu süreçte çocuğun karşılaştığı veya karşılaşabileceği riskler analiz edilmiş ve bu risklere göre müdahale planları hazırlanmış.

Sevgi Dolu Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı Projesi

Proje Denizli Koruyucu Aile Derneği tarafından yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından 161 Bin Euro ile ortak finanse edilmiş Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde Nisan 2015-Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş.

Proje ile koruyucu aile modelinin niceliğinin ve niteliğinin artırılması, koruyucu aileliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması, koruyucu ailelikte Avrupa Birliği standartlarının yakalanması amaçlanmış.

Denizli, Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Balıkesir olmak üzere sekiz ilde uygulanan  proje sonucunda; yapılan toplantılar ile koruyucu ailelik alanındaki sorunlar tespit edilmiş, çözüm önerileri konuşulmuş ve bir koruyucu yasa taslağı hazırlanmış.

Proje kapsamında koruyucu ailelik alanında çalışan 30 psikolog ve sosyal hizmet uzmanına koruyucu ailelere yerleştirilen çocukların duygularını anlatabilmelerini sağlayan bir eğitim metodu olan  Back-Pack eğitim metodu öğretilmiş, 3 sosyal hizmet uzmanı ve 3 psikolog da bu eğitimin eğiticisi haline getirilerek eğitimi yaygınlaştırması sağlanmış.

Ayrıca bu proje Hayat Sende Derneği tarafından da desteklenmiş.

Proje Yapmak İstiyorsunuz ama Nereden Başlayacağınızı mı Bilmiyorsunuz?

Hayat Sende’deki deneyimim bana gösterdi ki, korkmadan ilerlemek gerek. Gördüğünüz sprun üzerine araştırın. Fon veren kuruluşları takip edin, eminim ihtiyaçlarınıza göre fonlar bulacaksınız. Bulup uygulacaksınız. Hayatlara dokunacaksınız.

Ben Hayat Sende’de bir projenin uygulanması sürecinde de bulundum. Onun yazısı bir başka zamana.

Şimdilik sevgilerle,

 

KAYNAK

  1. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Hibe Programları Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan Destekler kitapçığı.

  2. www.katilimhakki.org/?p=73 web adresi.

  3. 4 Nisan 2017 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen IPA 2: Kazanımlar ve Fırsatlar Semineri.

 

Siz de Hayat Sende'ye bağışta bulunun, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına ışık olun. Katkılarınız için tıklayın.

 

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: