Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

KORUMADAN AYRILMADA DÜNYA UYGULAMALARI

KORUMADAN AYRILMADA DÜNYA UYGULAMALARI

KORUMADAN AYRILMADA DÜNYA UYGULAMALARI

York Üniversitesi’nden Mike Stein, devlet korumasından çıkan İngilizlerin, diğer dünya ülkelerinde korumadan ayrılanlar ile de karşılaştırarak, nasıl ayakta kaldıklarını değerlendirdi.

Devlet Korumasından Ayrılanlar Haftası’nın açılışına dikkat çekmek için, York Üniversitesi’nden emekli Profesör Mike Stein; İngiltere’deki kurum korumasından ayrılanlara verilen hizmeti, dünyanın diğer ülkeleri ile kıyaslayarak değerlendirdi.

‘İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin birçoğunda, kurum korumasından çıkanların hem oranı hem ihtiyaç duyduğu hizmet, dünyanın geri kalanından oldukça farklıdır.

Birçok  Afrika , Asya ve Güney Amerika ülkelerinde ve bazı komünizm sonrası Avrupa toplumlarında , ailelerinden ayrı yaşayan tahmini 2 milyon çocuk ve genç kurum bakımındadır.

Bu tabi ki yoksulluk, savaş, kıtlık, salgın hastalıklar (en son yaşanan Ebola salgını) gibi felaketlerin toplum ve doğal olarak aileler üzerindeki en net sonucudur.

Bu ülkelerin birçoğu, Birleşmiş Milletler desteği ile; koruma altındaki çocuklar için, kurum bakımını ve bunun doğurduğu zararlı sonuçları, destek programları ile en aza indirmeye, çocukları ailelerinin ya da akrabalarının yanında desteklemeye çalışıyorlar. Küçük çocuk evleri ya da koruyucu aile bakım modeline doğru ilerliyorlar.

İngiltere ve birçok Batı Avrupa ülkesinde, gençlerin birçoğu koruma sisteminden; koruyucu aile yanından, evde bakım hizmetinden, çocuk evlerinden ya da akraba bakımında iken ayrılıyor, ancak aralarında oransal farklar var.

Diğer Batı Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında İngiltere’de, gençlerin akraba bakımında iken koruma sisteminden ayrılmaları çok düşükken, koruyucu aile yanındayken ayrılma oranları oldukça yüksek, evde bakım modelinde ise koruyucu aileye nispeten daha azdır.

İngiltere’nin de içinde bulunduğu birçok Batı Avrupa ülkesinde, bu gençlerin büyük bir kısmı, evden ayrılma yaşından oldukça küçükken, 16-18 yaş arasında koruma sisteminden ayrılıyor ve çok daha kısa sürede, çok daha büyük değişikliklerle baş etmek zorunda kalıyorlar.

İngiltere ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde artık, bu genç insanlar için hazırlanmış yerleşimlerde kalma fırsatı veren yeni yasalar ve düzenlemeler var.

İngiltere’de bu gençler 21 yaşına kadar koruyucu aile yanında kalabiliyor. İskoçya’da, 2015 Nisan’ından beri, her türlü koruma modelinde, sadece koruyucu aile yanında değil, 21 yaşına kadar kalabiliyor. Bu aynı zamanda 21 yaşına kadar 'yetiştirilme ve eğitim'i yasal bir hak olarak tanımlayan Almanya için de geçerli.

Avrupa’da, içinde görev ve gücü birleştiren daha geniş bir ‘kurumsal ebeveynlik’ politikası geliştirerek, koruma sisteminden ayrılanlar için özel bir mevzuat hazırlanması hususunda İngiltere önderlik etmiştir.

Danimarka, Norveç ve İsveç’te, yaklaşım ‘evrensellik’ olmuş ve geliştirilen yasa ve politikalar, özel çözümler yerine, sistemin içindeki tüm gençleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Ancak, koruma sisteminden ayrılanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında başarısızlık yaşanması, yine bir 'evrensel' yaklaşım çerçevesinde, özel bir mevzuat hazırlanmasına sebep olmuştur.

Genel olarak bakıldığında, İngiltere bu konuda diğer Batı Avrupa ülkelerine nazaran daha güçlü bir yasal çerçeveye sahip. Ancak devam eden sorunlar gösteriyor ki, daha istikrarlı ve donanımlı yerleşik bakıma, daha denetimli bir eğitime, akraba bakımının daha çok desteklenmesine, bu genç insanların ayrılmaya hazır olana kadar sistemde kalmalarına olanak tanıyan fırsatlara ihtiyaç var.

Bu alanda uluslararası karşılaştırmalar yapmak kolay değil; ancak bu gençlerin sistemden geçişini dar bir çerçeveden de olsa görebilmek, koruma sisteminden ayrılanların hayatlarını dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kolaylaştırmamıza yardımcı olacaktır.’

Profesör Mike Stein, York Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Bölümü’nden emeklidir. Ayrıca ‘Young People Leaving Care: Supporting Pathways to Adulthood’ (Korumadan Ayrılan Gençler : Yetişkinliğe Giden Yolları Desteklemek) isimli kitabın da yazarıdır.

 

Bu makale, Hayat Sende Gönüllüsü Selda Süren Teymur tarafından aşağıdaki linkten “Gayriresmi resmiden üstündür.” ilkesiyle çevrilmiştir.

http://www.communitycare.co.uk/2014/10/23/care-leaver-support-uk-compare-rest-world/

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: