Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Antidepepresan Kullanımını Azaltmalıyız

Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Antidepepresan Kullanımını Azaltmalıyız

Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Antidepepresan Kullanımını Azaltmalıyız

(Not: Koruma Altındaki Çocukların antidepresan kullanım oranları oldukça yüksek. Örneğin; ülkemizdeki bir yuvaya yapılan çalışma ziyaretinde 40 çocuğun 22’sinin antidepresan kullandığı görülmüştür. Bu konuda ilgili yabancı bloglar taranmış ve ülkemizde konu hakkında farkındalığı artırmak için bu makale Türkçe’ye kazandırılmıştır.)


Bugünlerde, ABD’de devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin yüksek oranda psikotropik ilaç kullanımı hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik ulusal bir toplantı var.


Koruma altındaki çocuk ve gençler, ciddi yan etkileri olan antipsikotik ilaçların da içinde olduğu psikotropik ilaçları kullanmaya daha yatkınlar. İçlerinde bu ilaç tedavisine gerçekten ihtiyacı olan çocuklar da var. Bu yüzden, ihtiyacı doğru belirleyebilmek için ülkelerin gözlem ve takip mekanizmaları devreye girmelidir.


Devlet korumasındaki çocukların birçoğu ailelerinden uzaklaştırılmalarının öncesinde ve sonrasında travma yaşıyor. Dolayısıyla  bu çocuklar genellikle psikiyatrik sağlık hizmetlerinden yararlanmaya ihtiyaç duyuyor. Ancak bu durum, psikotropik ya da antitropik ilaç kullanmak zorunluluğu anlamına gelmiyor. Psikotropik ilaçların gereksiz reçetelenmesine neden olan bir dizi faktör var:


 • Farmakolojik olmayan etkili müdahalelere ulaşımdaki zorluklar ve çocuklardaki zor davranışları kolayca kontrol etmek için ilaca duyulan güven,

 • Kanıta dayalı travma konusunda eğitim görmüş, bilinçli çocuk davranış sağlığı uzmanlarının azlığı,

 • Çocuk koruma sistemi çalışanlarının uygunsuz psikotropik ilaç kullanımı konusunda yetersiz klinik bilgisi,

 • Çocukların bakımından sorumlu kurumlar ve çocukların bakımını sağlayanlar arasındaki koordinasyonun yetersizliği,

 • İlaç reçetesi yazmayı teşvik eden ilaç pazarlama ve satış sistemleri ve mali teşvikler.


Kasım 2011’de koruma altındaki çocukların psikotropik ilaç kullanımının daha fazla gözlemlenmesini teşvik etmek amacıyla bir yazı yayınlandı. Yazıda, ülkelere yönelik olarak, bu ilaçların kullanımında gözlem ve takibi geliştirmek için bazı öneriler sıralandı.


 • Psikotropik İlaçların Performans ve Yararını Gözlemlemek İçin, Karşılığında Ödenen Ücretlerin Önemini Anlamak Gerekmektedir.


Bu ücretlerin kontrolünde devletin farklı kurumlarının sorumluluğu olabilir. Gözlem ve takip programları tasarlanırken, kurum kapasitesinin artırılması gerekmektedir.


 • Etkili Programların Hazırlanmasında Paydaşların Bakış Açısı Kritik Önemdedir.


Gözetim ve takip programlarının geliştirilmesinde ne kadar çok farklı bakış açısı bulunursa, bir noktanın ihmal edilme ihtimali o kadar azalır. Çocuk ve aile avukatlarından, koruyucu ailelerden, devlet korumasındaki çocukların bakımından sorumlu personelden, devlet korumasındaki gençlerden ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan “Psikotropik İlaçlar Danışma Komitesi” benzeri bir komite kurulması önerilmektedir.


 • Kapsamlı Bir Resim Oluşturabilmek İçin Veriler Bir Araya Getirilmelidir.


 1. Psikotropik ilaçların genel kullanım oranının ve bu ilaçlar için yapılan harcamaların belirlenmesi,

 2. Aykırı reçeteleme örneklerinin tespit edilmesi,

 3. Reçetelenen psikotropik ilaçların çeşitleri, sayıları ve miktarlarının anlaşılması,

 4. Kalite ve ücret performanslarının izlenmesi


konularında farklı kurumların elinde bulunan verilerin bir araya getirilmesi önem arz etmektedir.


Psikotropik ilaç kullanım modellerini değiştirmek adına yapılan yatırımların en etkili sonuca ulaşması için, çocukların bakımını birinci dereceden sağlayanlar ya da yüksek risk grubundaki çocuklar hedef alınmalıdır. Bu bağlamda, psikotropik ilaçlarla ilgili daha çok bilgi elde edebilmek amacıyla “Çocuk refahı veri bilgi sisteminin” geliştirilmesi önerilmektedir.


 • Sistem Düzeyinde Gözetim ve Çocuk Düzeyinde İzleme Mekanizmalarının Kurulması Gereklidir.


İlaç kullanımının gerekli olduğu durumlar için kriterler belirlemek ve aykırı ilaç reçetelenmesini gözetim altında tutmak çok önemli iki nokta. Önemli ölçütleri düzenli olarak toplamak ve raporlamak, reçetelemenin ülkeye ya da Ulusal klinik uygulama rehberi’ne uyup uymadığının anlaşılmasına yardımcı olabilir. Böylece daha etkili uygulamalar geliştirilebilir. Ülkeler kendi izleme ve takip mekanizmalarını oluştururken genel ölçütler ve tanımlardan yararlanabilir.


 • Kanıta Dayalı Psikososyal Müdahalelere Ulaşımın Geliştirilmesi ve Travmanın Rolünün Anlaşılması Çok Önemli.


Çoğu vakada çocukların bakımından sorumlu kimseler psikotropik ilaç kullanımına yöneliyor çünkü kanıta dayalı psikososyal müdahalelere erişim kısıtlı. Bunu durdurmanın yolu ise kanıta dayalı uygulamaların ulaşılabilirliğinin arttırılması. Rhode Adası klinik olmayan müdahalelerin teşvik edilmesi için birkaç uygulama başlattı: Travma Terapisi, Bilişsel Davranış Terapisi ve Pozitif Ebeveynlik Programı. Ayrıca, travmanın yarattığı davranışsal sonuçlar (hiperaktivite bozukluğu, saldırganlık gibi) tanısız kalabiliyor.


Etkili travma belirleme süreçleri ve travma bilgisine dayalı müdahaleler, psikotropik ilaçların gereksiz kullanımını azaltabilir. ABD, eyaletlere, koruma altındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocukların travma tedavisinin ve gözleminin geliştirilmesi için bütçe verdi.


 • Bilgilendirilmiş Rıza, Klinik Uzmanlık İçermelidir.


Amerika’nın çoğu eyaletinde psikotropik ilaç kullanımında koruma altındaki çocukların rızasının alınması zorunludur. Klinik uzman (danışman, psikiyatrist ya da başka bir mental sağlık uzmanı) gözden geçirme ve ön izin için müdahale sürecinde bulunmak zorundadır.


 • İlerlemek


Kaliforniya gibi eyaletler psikotropik ilaçların uygunsuz reçetelenmesini frenlemek amacıyla; özellikle koruma altındaki çocuklar için politikalarında, gözlemi arttırmak gibi değişiklikler yaptılar.

Son olarak; kanun koyucular için düzenlenen kongreyi özetlemek gerekirse, iki nokta vurgulanmalı:


(1) koruma altındaki çocuklar aşırı psikotropik ilaç kullanımı açısından yüksek risk taşımayı sürdürmektedir.

(2) psikotropik ilaçlara olan güvenin azaltılması için davranışsal sağlık ihtiyaçları olan çocukların, kanıta dayalı psikososyal müdahaleye ulaşımı sağlanmalıdır.


Yukarıda özetlenen politikalar ülkelerin bu endişelere değinmelerini ve izlemelerini sağlayabilir, aynı zamanda çocuk koruma sistemindeki çocukların bakımı konusunda gelişmeye yardımcı olabilir.


***************


Bu yazı, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü Gönüllüsü Selen YÜKSEL tarafından Türkçe’ye aşağıdaki linkten çevrilmiştir. Çevirinin düzenlenmesi KOREV Gönülleri Selda Süren Teymur ve Dilek Topateş Binbirçiçek tarafından yapılmıştır. Çeviri, “Resmi olmayan resmi olanın üzerindedir (informal over formal).” ilkesiyle çevrilmiştir. Çevirinin aslında bulunan ABD kurumları akışı hızlandırmak amacıyla Türkçe’ye kazandırılmamıştır. İlgili kurumlara yazının aslından ulaşılabilir.


http://healthaffairs.org/blog/2015/04/17/reducing-inappropriate-psychotropic-prescribing-for-children-and-youth-in-foster-care/

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: