Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Geleceğe Koşanlar

Geleceğe Koşanlar

Geleceğe Koşanlar

Sevgili Okurlar Merhaba,

Bu yazıda, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği olarak bizi daha iyi tanımanız ve hakkımızda daha somut bir fikir edinebilmeniz için size derneğimizden ve hedef grubumuz olan devlet korumasındaki çocuk ve gençlerle uzun soluklu ve yapılandırılmış çalışmalarımızdan biri olan “Geleceğe Koşanlar Gelişimsel Mentorluk Projemizden” bahsedeceğiz. Ama öncelikle “Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği” nedir?, neler yapar? Biraz bunlardan bahsedelim öyle değil mi?

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, devlet korumasında yetişmiş bir grup idealist genç tarafından 2007 yılında Ankara’da kurulmuştur. Hedef kitlesi, devlet koruması altındaki çocuk ve gençler ile kurum bakımından ayrılan bireyler olan Hayat Sendenin vizyonu; devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençlerin, hayata sevgi dolu ailelerde eşit ve güçlü bir şekilde atılmasını sağlamaktır. Elverişsiz koşullar altında büyüyüp destekleyici bir çevre veya bir beceri edinmeden bu kurumlardan “mezun” edilen gençler, topluma adapte olmakta, ve bağımsız/sorumlu yurttaşlar olarak hayatlarını idame ettirmekte güçlük çekmektedirler. Kurum bakımından ayrıldıktan sonra iş hayatında yer edinebilen ve bir sosyal hayatı olanlar dahi yalnızlık ve umutsuzluktan muzdarip olduklarını ve kendilerini “kaybetmeye mahkum” ve “başarısız” hissettiklerini belirtmektedirler. Bu ve buna benzer konuları hak-temelli olarak ele alması itibariyle Hayat Sende Gençlik Akademisi, devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin yaşamsal becerilerinin gelişmesine destek olmayı ve onların sorunlarına yenilikçi çözümler getirmeyi hedefleyen hedef kitlesi tarafından kurulan Türkiye’deki ilk  dernek.

Bu noktada, Hayat Sende Gençlik Akademisi olarak koruma altında olan ve hayatın çetin zorluklarıyla yüz yüze gelen gençlerin, bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlayabilmek için güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarında onlara yol gösteren ve destek olan bir sistemin varlığının önemini vurguluyoruz. “Geleceğe Koşanlar Gelişimsel Mentorluk Projesi”nin tam da bu noktada gençler üzerinde olumlu etkiler yarattığını gözlemlemenin mutluluğu içerisindeyiz. O halde; bu önemli projeden biraz bahsedelim:

Öncelikle “mentor” teriminin sözlük anlamı, “akıllı ve güvenilir rehber veya kılavuz” dur. Mentorluk ise koçluk, destekleyicilik ve rehberlik aracılığıyla yaşam ve kariyere yönelik bireysel gelişimi sağlamayı amaçlayan, gizliliğe ve güvene dayanan birebir öğrenme/ gelişim ilişkisidir. Mentorluk ilişkisi, iki kişinin anlayış ve güven üzerine kurduğu gizlilik içeren bir ortaklıktır. Mentorluk ilişkisi öğrenen bireyin yani mentinin ihtiyacına göre farklı faaliyet ve eylemleri içerebilir.  Asıl amaç, mentinin yaşam ve kariyer becerilerine yönelik gelişimi anlamında bağımsızlığını desteklemektir. Gelişimsel Mentorluk ilişkileri, hedeflerinin peşinde olan, öğrenen bireylere destek için iyi bilinen bir stratejidir. Bu öğrenme ilişkisinde; deneyim, yaşanmışlıkların paylaşımı ve doğru kaynaklara yönlendirme içerebileceği gibi, zaman zaman koçluk becerileriyle desteklenen, öğrenen bireyin kendini tanıması, farkındalığını artırması ve amaçlarını belirleyip, hedef odaklı gelişim faaliyetlerini planlayarak, gerçekleştirilebileceği, bir uygulama deneyimi ve yansıtma fırsatı yaşaması söz konusu olabilir.

 

 “Geleceğe Koşanlar” Gelişimsel Mentorluk programıyla, uygun kriterleri taşıyan koruma altındaki  üniversite öğrencileri ve üniversiteye hazırlanan gençler ile gönüllü mentorlarımızı bir araya getirerek;

  • Üniversite okuyan gençlerin ilişki oluşturma, kendini tanıma, ilişki yönetimi alanlarında yaşam deneyimi kazanması,

  • Gençlerin özgüven, cesaret, kendi kararlarını alma gibi konularda güçlendirilmesi,

  • Kariyer farkındalığı hakkında hazırlığını ve donanımını artırabilmesi,

  • Gençlerin çalışma hayatına geçişte kişisel/ mesleki becerilerinin gelişimi için desteklenmesi, yüreklendirilmesi

  • İş dünyasından anahtar kişiler ve rol modelleri ile bağlarını/ bağlantılarını güçlendirmek,

  • İş dünyasından mentorlarla sosyal sorumluluk tabanlı çalışmalara katılımın teşvik edilmesi,

amaçlamaktadır.

 

Peki ya mentor ve mentiler programa nasıl dahil edilir ve onlardan ne beklenir? Biraz bundan bahsedelim:

 

Program başvuru formları, mentorlar & mentiler tarafından doldurulduktan sonra ilgili formlar üzerinden aday havuzu oluşturmak için bir ön değerlendirme yapılır.

Bu aşamayı takiben Mentor adayları birebir görüşmelere davet edilir, form ve görüşme bilgileri üzerinden yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulur, ardından adaylar, mentor ve mentiler için düzenlenecek olan eğitim programlarına katılır, taraflara ait profil ve eşleşme tercih formları çerçevesinde değerlendirilir ve beklentilere göre mentor–menti eşleşmeleri yapılır.

Eşleşme taraflarının Kasım ayında gerçekleşecek olan başlangıç toplantısını takiben 7 aylık dönem boyunca devam edecek öğrenme ilişkilerine başlamaları beklenir. Programda 2.ay ve 7.ay sonunda olmak üzere eşleşme taraflarına yönelik 2 aşamada anket uygulanır.

Ön test ve son test uygulamak; programın gelişim sürecini takip edebilmek ve programın başlangıcıyla sonu arasındaki değişimleri karşılaştırabilmek ve bunun sonucunda ortaya programın yarattığı etkiyi çıkarabilmek oldukça önemli.

Bu yıl 2.si gerçekleştirilen ve seneye 3.sü planlanan Geleceğe Koşanlar Mentorluk Programının ilk yılına ait ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında katılımcıların (mentilerin) yaşam becerilerinde iyileşme olduğu, mentilerin kendilerini iletişim kurma, elindeki paranın idaresi ve kendilerini ileride başarıya götürecek içsel ve dışsal kaynaklara sahip olmak açısından daha yetkin hissettikleri gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, mentilerin programdan sonraki ölçümlerde kendilerini oldukları gibi kabul etmede gelişim gösterdikleri saptanmıştır.

Böylesine olumlu etkiler yaratmış olmak bu programın devamlılığına olan inancımızı güçlendiriyor ve güzel şeyler başarmanın heyecanı bizi daha da sıkı çalışmaya teşvik ediyor. Geleceğe Koşanlar Mentorluk Programının bir parçası olabilmenin en güzel yanlarından birisi de bir gencin bağımsız bir yaşama adım atarken yanında duruyor, ona ihtiyacı olan güven ve desteği veriyor olmak. Belki de bu yazıyı okuyan bazılarınız, önümüzdeki yıllarda lise ve üniversite çağlarında olan bu dezavantajlı gençlerin yanlarında olacak, sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ilişkisi içerisinde gençlerin kendi değerlerinin ve yapabileceklerinin farkına varmalarına destek olacak. Unutmayın, her çocuk mutlu olma hakkına sahip. Bizler daimi mutlu olabilecekleri bir geleceğin varlığını onlara sağlamakla yükümlüyüz. Hayat Sende Gençlik Akademisi olarak yegane amacımız, bu zemini onlar için inşa etmek ve onlar için umut olabilmek. Daha fazlasını başarmak için büyük bir özveriyle her daim çalışmaya devam!

Görüşmek dileğiyle,

Hayat Sende!

 

Melisa TÜRKER

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf öğrencisi ve 2018-2019 döneminde Hayat Sende Derneği stajyeri olan Türker, Hayat Sende Derneği’nin yürütmekte olduğu Geleceğe Koşanlar Gelişimsel Mentorluk Projesi İzleme Ekibi’nde ve Dernek bünyesinde bulunan İletişim Birimi’nde görev almaktadır. Türker, devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin katılımıyla yürütülen farklı aktivitelere de gönüllü destek olmaktadır.

Hayat Sende Derneği

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, devlet korumasında yetişmiş bir grup idealist genç tarafından 2007 yılında Ankara’da kuruldu. Hedef kitlesi, devlet koruması altındaki çocuk ve gençler ile kurum bakımından çıkanlar olan derneğin temel stratejileri; koruma altındaki çocuk ve gençlerin, hayata eşit ve güçlü adımlarla atılmaları için insan kaynakları değerlerini yükseltmek, bu çocuk ve gençlere ilişkin medya ve toplumdaki olumsuz ayrımcı söylemle mücadele etmek, lobicilik ve savunu faaliyetleriyle bu çocuk ve gençlerin haklarını savunmak. Türkiye’de 19.831 çocuk ve genç, devlet koruması altında yaşıyor. Bunların 14.189’u kurum bakımındayken, 5.642’si koruyucu aile hizmet modelinden yararlanıyor.

Siz de Hayat Sende’ye bağışta bulunun, koruma altındaki çocuk ve gençlerin hayatlarına umut olun. Bağışlarınız için tıklayın.

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: