Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Çocuk Koruma Alanında Güney Afrika

Çocuk Koruma Alanında Güney Afrika

Çocuk Koruma Alanında Güney Afrika

Hayat Sende olarak geçtiğimiz iki yılda uluslararasılaşma için oldukça çaba gösterdik ve uluslararası alandan birçok ağ ve platformla çalışma gerçekleştirmeye başladık. Bunlardan birisi de 26 ülkeden 27 sivil toplum örgütünün üye olduğu Family for Every Child - Her Çocuğa Bir Aile Ağı. Bu ağın ülkemizdeki temsilcisi Hayat Sende.

Family for Every Child Ağı her çocuğun bir ailede büyümesini gerektiğini savunan bir ağ. Bu ağın içinde birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarının katıldığı Çalışma Grupları var. Bunlardan biri de Koruyucu Ailelik İçin Çok Ülkeli Girişim. Hayat Sende olarak bu çalışma grubunun içindeyiz ve birçok ülke ile koruyucu ailelik üzerine çalışma ziyaretleri, karşılıklı mevzuat değerlendirmeleri gibi çalışmalar yapıyoruz.

Geçtiğimiz hafta Güney Afrika’daydık. Dünyanın her yerinde sosyal sorunlar farklılık gösteriyor. Güney Afrika’da çocuk alanındaki en önemli sorun AİDS’ten etkilenen çocuklar. Bunun yanı sıra, babasız çok fazla sayıda çocuk var. Çocukların yalnızca yüzde 40’a yakını babasının olduğu bir evde büyüyor. 53 milyon nüfuslu ülkede 18,5 milyon çocuk bulunuyor. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların yüzde 42’lik büyük kısmı ise, en fakir iki eyalet olan Kwazulu-Natal ve Gauteng’de. Biz Güney Afrika’daki 200 sivil toplum örgütünün kurduğu Children in Distress - CINDI ağının çalışmalarını inceledik.

Çocuk koruma alanındaki istatistikler çok çarpıcı. Kurum bakımı dediğimiz modelde yaşayan çocuk sayısı 20 bin. Akraba koruyucu aile modeli dediğimiz modelde yaşayan çocuk sayısı ise 430 bin civarında. Anne veya babası olmayan çocuklar için akrabalardan birisi devlete başvurarak koruyucu aile ücretinden düşük ama yine de önemli bir mali destek alıyor. Birçok ailenin çocuklarını bırakıp gittiği yönünde devlete yalan söyleyerek mali destek almaya çalıştığı belirtiliyor. Koruyucu ailedeki çocuk sayısı 50 bin civarında. Koruyucu ailelere ödenen meblağlar ülkemizdekine paralel şekilde düzenlenmiş. Ayrıca sosyal ve ekonomik desteklerle çocuklar biyolojik aileleri yanında destekleniyor. Bunun yanı sıra koruyucu aileye ilişkin ilginç bir model de koruyucu aile küme evleri. Bu evlerde bir bakıcı 6-8 çocukla yaşıyor. En önemli husus bakıcının değişmemesi. Hep denilen çocuğu gece kimin yatırdığı, sabah kimin kaldırdığı konusunun yarattığı kafa karışıklığı çocuğu örseliyor ve bu durumun üstesinden bu şekilde gelinmeye çalışılmış. Bakıcının tabiki hiçbir özel hayatı olmaması en önemli sorun. Bu rakamlar çok yüksek değil ama altı çocuğa kadar ödeme yapılıyor. Ülkemizde bu üç çocuk için. Bu desteğin aileleri çalışmaktan yıldırdığı, işgücüne katılımı engellediği, bağımlı bir sosyal yardım mekanizmasına neden olduğu konusunda kapsamlı eleştiriler yapılıyor.

Evlat edinmede ise çok yoğun bir bürokrasi var. Yılda ortalama 300-400 çocuk evlat edindiriliyor. Sosyal hizmet uzmanlarının büyük çoğunluğu evlat edinmeye karşı. Bunun en önemli nedeni de, farklı etnik grupların çocuklarının başka etnik gruba yerleştirilmesini engellemeye dönük mevzuatta yer alan hükümler. Güney Afrika’da dört çeşit etnik bölümlenme var. Bunlardan ilki ülkeyi ırkçı bir şekilde yıllarca yöneten ve Mandela’nın efsanevi mücadelesi ile yıkılan Apartheid rejiminin kurucularından olan beyazlar. Bunlar Afrikaaner diye bir dil konuşuyor. İkincisi beyazlarla siyahların çocukları olan renkliler. Üçüncüsü Hindistan, Pakistan ve Endonezya, Malzeya gibi ülkelerden zamanında köle olarak getirilenler. Dördüncüsü ise siyahiler. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların çok büyük bir yoğunluğu siyahilerden geliyor. Siyahilerden evlat edinmek isteyen ise çok az. Bu durum çocukların evlat edinilmesinde önemli sorunları beraberinde getiriyor.

Güney Afrika’da korumadan ayrılan bireyleri destekleyecek neredeyse hiçbir yapı yok. Sivil toplum örgütleri de bulunmuyor bu alanda. İstatististik gibi çıktıları ölçecek mekanizmalar da oldukça sorunlu.

Çocuk alanında ilgimizi çeken bir diğer konu da, Child Gauge isimli Güney Afrika’daki çocuk alanının barometresi denilecek bir yayının üniversite-kamu-sivil toplum işbirliği içinde her yıl belirli bir temayla yayınlanması. Buna benzer bir yayının ülkemizde de önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.

Güney Afrika’dan öğrenilecek çok ders var. Üç günlük bir çalışma ziyaretinde bile oldukça farklı deneyimler edindik. Daha derinlemesine çalışılmasının ülkemiz çocuk koruma sistemine oldukça farklı perspektifler getireceği açık.

Azimle çalışarak, dünyanın tüm çocuklarının sevgi dolu ailelerde büyümesini sağlayacağız. Buna inanan insanlarla.

************

Siz de koruma altında yetişen çocuk ve gençlerin hayatlarına dokunmak için Hayat Sende’ye bağışta bulunun, yuvalardaki çocukların hayatına ışık olun.

www.fonzip.com/hayatsende/bagis

 

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: