Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

Family for Every Child 2015 Genel Kurul Toplantısı-Ruanda

Hayat Sende, 28 Eylül- 2 Ekim 2015 tarihleri arasında Ruanda’nın Kigali şehrinde düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’na
Hayat Sende’de katılım göstermiş ve yerelde çalışan Uyisenga Ni Imanzi Derneği’nin çalışmalarını incelemiştir.

Ürdün Teknik Forumu-Ürdün

2-7 Mayıs 2016 tarihlerinde Ürdün’ün Amman şehrinde düzenlenen ve
Family for Every Child üyesi 20 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Ürdün Teknik Toplantısına katılarak
koruyucu ailelik üzerine çok kültürlü iş birliği, koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması için savunuculuk ve iletişim konuları tartışılmıştır.

Eurochild 2016 Konferansı-Belçika

Eurochild 2016 Konferansı’na Türkiye’den katılım gösteren tek sivil toplum kuruluşu olan Hayat Sende,
5-7 Temmuz 2016 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde koruma altındaki ve risk taşıyan çocuklarla ilgili
çeşitli oturumlara katılmış ve Brüksel’de yerelde çalışan sivil toplum kuruluşlarına
işleyişleri ve metotlarını incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirmiştir.

IFCO 2016 Konferansı-İngiltere

1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında İngiltere’nin Sheffield şehrinde düzenlenen,
Uluslararası Koruyucu Ailelik Organizasyonu (International Foster Care Organisation) 2016 Konferansı’na katılım sağlandı
ve Avrupa’daki farklı koruyucu ailelik yaklaşımları incelendi. Bunun yanı sıra alandan birçok STK ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

Family for Every Child 2016 Genel Kurul Toplantısı-İngiltere

27-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Winchester’da düzenlenen Genel Kurul Toplantı’na
Türkiye’den Hayat Sende Derneği olmak üzere Family for Every Child’ın 26 ülkeden 27 üyesi katılım göstermiştir.

Ashoka Globalizer Programı-Singapur

10-13 Kasım 2016 tarihlerinde Singapur’da dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka Vakfı tarafından düzenlen programda
Ashoka’nın desteklediği sosyal girişimcilerin sosyal etkilerini arttırmak ve
farklı ülkelerden sosyal etki yaratanları bir araya getirerek yeni bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmıştır.
Bu kapsamda Hayat Sende Derneği tanıtılmış, karşılaştığı zorluklar ve bulduğu yenilikçi yöntemler katılımcılarla paylaşılırken,
diğer ülkelerden de örnekler dinlenmiştir.

CINDI (Children in Distress) Ağı Ziyareti-Güney Afrika

Hayat Sende Derneği, Family for Every Child üyelerinden Güney Afrika’nın Pietermaritzburg şehrinde bulunan CINDI Ağı’na 29 Kasım-3 Aralık 2016 arasında bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek, AIDS’den etkilenen çocuklarla çalışmalar yürüten bu örgütün çalışmalarını incelemiş ve çocuk koruma alanında aile temelli alternatif hizmet modelleri ile alakalı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Çocuk Hakları Konulu İnceleme Gezisi-AlmanyaAlmanya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Türkiye'den çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla,
Almanya Aile Bakanlığı'nda Alman Çocuk Koruma Sistemi tartışılmış ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.